Masz pytanie? Zadzwoń: +48 730 258 100
      Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gwarancja i zwroty
Gwarancja i zwroty 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ( Konsument), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (pobierz wzór oświadczenia) listownie na adres ul. Wrocławska 106, 63-600 Kępno lub e-mailem na adres sklep@obiciowe.pl w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów sprowadzonych i wykonanych na indywidualne zamówienie. Produkty przygotowane specjalnie dla Klienta, np. tkaniny cięte na miarę wg zamówienia nie podlegają zwrotowi.

 3. Jeżeli przed odstąpieniem od umowy Klient dokonał płatności, jest ona zwracana przez Sprzedającego (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostarczenia towaru (poprzez koszty dostarczenia towaru rozumie się koszty jego dostarczenia Klientowi w ramach realizacji zamówienia), przy czym Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

Gwarancja

 1. Na wszystkie produkty dostępne w sklepie przysługuje gwarancja producenta.

 2. Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedającego.

 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Sprzedającemu.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową, należy go dostarczyć na adres wskazany powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na piśmie i zawierać oznaczenie Kupującego (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres) oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.

 5. W przypadku niezgodności produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

 6. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


Kontynuuj Zakupy
Projektowanie sklepów internetowych iPolska.com.pl